🍃زندگی كردن یک نفر به تصمیم و همت ما بستگی دارد. 🕊هریک ازما می‌توانیم در بخشش و نجات جان یک انسان سهمی داشته باشیم: لینک پرداخت مستقیم donate.sosapoverty.org/life شماره کارت: 6104337981767088 كد پرداخت از طریق موبایل: *730*73*3# 🌐 sosapoverty.org/life ➡️ @eventias
شهرام قائدی | 🍃زندگی كردن یک نفر به تصمیم و همت ما بستگی دارد. 🕊هریک ازما می‌توانیم در بخشش و نجات جان یک انسان س...
20
1 هفته قبل