به امید سلامتی و شادی برای تمام کودکان دنیا 🙏🏻 برای آن دسته از کودکانی که حق کودکی کردن را از آنها گرفته اند ،برای آن ها که جنگ قدرت ها کودکی شیرینشان را به باد داده و برای کودکانی که بی سرپرست یا بد سرپرست هستند .....روز جهانی کودک مبارکشان ♥️🌸🌈 #روز_جهانی_کودک #سارا_خوئینی_ها #هشتم_اکتبر
سارا خوئینی‌ها | به امید سلامتی و شادی برای تمام کودکان دنیا 🙏🏻 برای آن دسته از کودکانی که حق کودکی کردن را از آنها ...
59
33 هفته قبل