دیالوگ های ماندگار سریال تلویزیونی نهنگ آبی (1397)

هیچ وقت به یه هکر نمیشه گفت نگاه نکن چی رو داری هک میکنی چون نصف بیشتر لذت کارش به فضولی کردنه!