لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Junk: Shiryô-gari

(2000)