لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Strangler

(1970)