گالری ویدیو از یادها رفته (1396)

مصاحبه با رسول نجفیان بازیگر سریال از یادها رفته