گالری ویدیو مستند انتخاباتی محمدباقر قالیباف (1396)

فیلم کامل مستند دوم انتخاباتی «قالیباف»-فردای روشن
فیلم کامل مستند دوم انتخاباتی «قالیباف»-فردای روشن
فیلم کامل مستند انتخاباتی «محمدباقر قالیباف»
فیلم کامل مستند انتخاباتی «محمدباقر قالیباف»