گالری ویدیو گلشیفته (1396)

گلشیفته - یه سورپرایز براتون دارم!!!
سکانس دیدنی سریال گلشیفته
تیکه انداختن امیرمهدی ژوله به پلیس
سکانس دیدنی سریال گلشیفته
ماهواره وصل کردن امیر مهدی ژوله
شوخی سریال گلشیفته با سانسور لوگوی باشگاه رم!
سکانس دیدنی گلشیفته
سکانس دیدنی سریال گلشیفته
سکانس دیدنی سریال گلشیفته
سکانس دیدنی سریال گلشیفته
سکانس دیدنی سریال گلشیفته
سکانس دیدنی سریال گلشیفته