گالری ویدیو روشن‌تر از خاموشی (1382)

آنونس سریال روشن تر از خاموشی