گالری ویدیو هزار داستان (1396)

شکستن بغض سیما تیرانداز در برابر جانباز اعصاب و روان
شکستن بغض سیما تیرانداز در برابر جانباز اعصاب و روان
 آنونس برنامه هزار داستان ویژه عید سعید فطر
آنونس برنامه هزار داستان ویژه عید سعید فطر