گالری ویدیو سر بر شانه آسمان (1389)

تیزر دوم مستند «سر بر شانه اسمان»
تیزر اول مستند «سر بر شانه اسمان»