گالری ویدیو خون است دلم برای ایران (1388)

تیزر دوم مستند «خون است دلم برای ایران»
تیزر اول مستند «خون است دلم برای ایران»