گالری ویدیو قاب خالی (1387)

تیزر مستند «قاب خالی»