گالری ویدیو دیوار شیشه‌ای (1395)

صحنه ماندگاری از سریال دیوار شیشه ای بابازی آتوسا راستی
سریال «دیوار شیشه ای» قسمت دوم