گالری ویدیو مستند انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی (1396)

تیزر دومین مستند انتخاباتی «رئیسی»
تیزر دومین مستند انتخاباتی «رئیسی»
فیلم کامل مستند اول انتخاباتی «سیدابراهیم رئیسی» - کنسرت مردم
فیلم کامل مستند اول انتخاباتی «سیدابراهیم رئیسی» - کنسرت مردم