گالری ویدیو مستند انتخاباتی حسن روحانی (1396)

فیلم کامل و بدون سانسور مستند انتخاباتی «حسن روحانی»
فیلم کامل و بدون سانسور مستند انتخاباتی «حسن روحانی»