نظرات مردم (4 نظر)

علی
ب نظر من ک هیچی.حالیش نیس و تو ساخت فیلماش کاملا بیمنطقه انگار خوشونو فرشته میدوننو و مردارو دیو سه سر
0
18 هفته قبل

وروجک
خب مگه اینطوری نیست 😉😄😂
0
18 هفته قبل

فاطمه هادی
حداقل خانم میلانی منطق باید در فیلماش باشه
0
18 هفته قبل

فنیکس
خانم میلانی خیلی وقته حداقل های ساخت فیلم رو هم انجام نمیده
0
18 هفته قبل