نظرات مردم (1 نظر)

آرمان
به نظرم هم فیلمنامه خوب بود و هم بازیها روان و قابل قبول .شخصیتها با همون سکانسهای کم بخوبی معرفی میشن .دو تا صحنه ی جنگی فوق العاده هم داره که به مخاطب برای درک بهتر موقعیت کمک میکنه
0
37 هفته قبل