نظرات مردم (5 نظر)

علیرضا رضایی
چرا به همه ی فیلم ها آنقدر تند نقد میکنید سرکار هما یزدانی!؟
0
6 روز قبل

امیرحسین امیرپور
به یک نقد ساده و یک منتقد ساده نیازمندیم!
0
6 روز قبل

امیرحسین امیرپور
به یک نقاد ساده نیازمندیم
0
1 هفته قبل

فاطمه صادقی
البته میشه منتقد
0
1 هفته قبل

فاطمه صادقی
موافقم
0
1 هفته قبل