نظرات مردم (1 نظر)

م ک
در تکمیل نقد خوب تان باید عرض کنم که آقای جیرانی در خفه گی در سطحی پایین تر از قرمز و آب و آتش کارگردانی کردند و این نزول بسیار باعث تاسف است
0
19 هفته قبل