نظرات مردم (6 نظر)

طاها مزینانی
مضخرف ترین فیلم دنیا: بازگشت لوک خوش شانس
حیف لوک خوش شانس که شما به سخره گرفتینش

مطمئنم خوب بد جلفو کلی سانسور می کنن براهمین نمیبینم
0 لایک
0 نظر
4 ماه پیش

پرسپولیس
کسی بازگشت لوک خوش شانس دیده میخوام نگاه کنم بگید خوبه یا نه؟
0 لایک
4 نظر
4 ماه و 1 هفته پیش

YOUNES
نه اصلا نیبین وگرنه تا چندروز خودتو سرزنش میکنی که چرا دیدی!!!!
2 لایک
4 ماه و 1 هفته پیش

پرسپولیس
چرا؟
0 لایک
4 ماه و 1 هفته پیش

YOUNES
چون مسخرست
2 لایک
4 ماه و 1 هفته پیش

علی فاضلی
یکی از فیلم های مسخره دنیا نبین تازه ایرانی است
0 لایک
4 ماه و 1 هفته پیش