نظرات مردم (3 نظر)

ذغالک
کیهان باز خودشو انداخت وسط
فقط قیافه مرحوم امیرکبیر
0
14 هفته قبل

عسلی
خخخخ چقدر حمید فرخ نژاد واقعا شبیه شه
1
14 هفته قبل

یونس
اه باز کیهان آتیش بزنید روزنامه کیهانو😠😠😠
3
14 هفته قبل