نظرات مردم (1 نظر)

وروجک
واقعا خانم آباد یکی از بزرگترین قهرمانان زندگی من هستن
و رمان من زنده ام هم یکی از بهترین کتاب هاست
1
2 ماه پیش