نظرات مردم (2 نظر)

طاها مزینانی
هی آقای دهقان اگه اینا می خواستن پخش کنن همون اول توقیفش نمی کردن اینا یه کخ ذاتی دارن
ولی خدایی خوب حرفی زدین
1
6 ماه پیش

غـــریبه(A)
لایک اقای جعفر دهقان
2
6 ماه پیش