نظرات مردم (2 نظر)

علی اکبر احمدی
سلام .
عرض ارادت . لطفا با من تماس بگیر ید . علی اکبر احمدی همدوره خدمت وظیفه .
به نشانی : کرخه ، پادگان حر
تلفن : 09125766724
ممنون
0
1395/08/23

علی اکبر احمدی
سلام .
عرض ارادت . لطفا با من تماس بگیر ید . علی اکبر احمدی همدوره خدمت وظیفه .
به نشانی : کرخه ، پادگان حر
تلفن : 09125766724
ممنون
0
1395/08/23