نظرات مردم (7 نظر)

غریبه
اره آلما داشتم قسمت اخر عاشقانه رو میدیدم
0
3 هفته قبل

آلما _ام_حامی هنرمندان>3
اهان
0
3 هفته قبل

فاطمه هادی
واقعا آقای نعمت الله کارگردان خوبیه
0
3 هفته قبل

آلما _ام_حامی هنرمندان>3
موافقم
0
3 هفته قبل

آلما _ام_حامی هنرمندان>3
غریبه تو هنوز بیداری
0
3 هفته قبل

غریبه
ممنون گزارش تصویری خوبی بود
0
3 هفته قبل

آلما _ام_حامی هنرمندان>3
دقیقا
0
3 هفته قبل