لیست "دیوانه‌های سینمایی"

کافی است گروهی از مردم واقعیت های ذهنی ما را انکار کنند تا دنیا با ما غریبه بشود. دنیا برای این غریبگی نسبتی را تعریف می کند به نام دیوانگی!!! با دیوانه‌ترین‌های هالیوود در این لیست آشنا می‌شوید.

در دنیای اینترنت

نظرات مردم (0 نظر)