1 از 14 عکس
بعدی
قبلی

نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور بهنوش بختیاری

نشست خبری «انزوا» در جشنواره فجر
نوع عکس: نشست خبری

هنرمندان: بهنوش بختیاری
نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور بهنوش بختیاری نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور لعیا عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور مرتضی‌علی عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور امیرعلی دانایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور امیرعلی دانایی، لیندا کیانی و بهنوش بختیاری نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور امیرعلی دانایی و لعیا عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور امیرعلی دانایی و بهنوش بختیاری نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور لیندا کیانی و بهنوش بختیاری نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور امیرعلی دانایی، لیندا کیانی، بهنوش بختیاری و لعیا عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور لیندا کیانی و لعیا عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور لیندا کیانی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا به کارگردانی مرتضی‌علی عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور لعیا عباس‌میرزایی نشست خبری فیلم سینمایی انزوا با حضور بهنوش بختیاری