نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در پردیس ملت

نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» با حضور ساعد سهیلی و روح‌الله حجازی/ عکس: امیرمهدی اخروی