فوتوکال و نشست خبری فیلم «تنگه ابوقریب» با حضور بازیگران و عوامل

نشست خبری فیلم «سرو زیر آب» با حضور سعید ملکان، بهرام توکلی، جواد عزتی، حمیدرضا آذرنگ، مهدی قربانی و امیر جدیدی/ عکس: امیرمهدی اخروی