سارا پاولسون در صحنه سریال تلویزیونی داستان ترسناک آمریکایی به همراه Taissa Farmiga، فرانسیس کونروی و Emma Roberts

سارا پاولسون در صحنه سریال تلویزیونی داستان ترسناک آمریکایی به همراه Taissa Farmiga، فرانسیس کونروی و Emma Roberts